Prikaz 1–24 od 113 rezultata

ZAŠTITA OČIJU | ZAŠTITNE NAOČARE | VARILAČKE MASKE | Pored zaštite glave, zaštita vida i očiju predstavlju jednu od najbitnijih stavki zaštite na radu. Oprema za zaštitu vida mora biti lagana i da dobro odgovara konturama lica. Takođe, mora biti dobro prozračena, kao i da ne ometa vidno polje onoga ko je nosi.

Najbitnije katerteristike opreme za zaštitu očiju i lica su da mora biti otporna na udrace, ogrebotine ili toplotu, u zavisnosti od vrste posla koja se obavlja.

Ukoliko se na radnom mestu radnik susreće sa štetnim isparenjima ili postoji opasnos od varnica, pred ostale zaštitne opreme, zaštitne naočare koje nosi, trebalo bi da imaju prekrivene ventialcione otvore, sa indirektnim ventilacionim kanalima, koji puštaju vazduh, ali mogu da zausteve ulazak iritanasa. U ovakvim situacijama, takođe, poželjno je nositi i štitnik koji prekriva lica i grlo od opasnih čestica, tečnosti ili isparenja.

U poslovima varenja, preporučeno je nositi maske za zavarivanje, tj. varilačke maske, koje štite oči, lice, uši i grlo od zračenja, otopljenog metala i iskri. U ovim slučajevima kako bi zaštita očiju bila potpuna, valjalo bi pored kacige/maske nositi i naočare za zavarivanje iz razloga što prašina, iskre ili delovi metala se mogu podvući ispod kacige, ukoliko je podignut vizir.

Uvek treba obratiti pažnju i nositi zaštitnu oprem za oči i lice, ukoliko postoji opasnost od štetnog zračenja, hemikalija, varničenja ili letećih čestica i prašine.