DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA & DERATIZACIJA

U saradnji sa vašim  odgovornim licem naš stručni tim za svaki vaš objekat izrađuje program mera, obim edukacije zaposlenih radnika. Uz to radimo evidentiranje kritičnih i kontrolnih tačaka i njihovo unošenje u situacioni plan vaših prostora, sa dinamikom  vršenja u cilju što kvalitetnijeg sprovođenja preventivno sanitarnih mera.

Za vršenje DDD usluga u Vašim objektima nudimo Vam mogućnost godišnjeg Ugovora. Obaveze naše kompanije, prema takvoj vrsti Ugovora, su:

 • Dezinfekcija (ako za to postoji potreba)
 • Dezinsekcija
 • Deratizacija
 • Izrada godišnjeg plana
 • Monitoring kompletnog objekta
 • Uklanjanje biološkog otpada
 • Postavljanje i obeležavanje deratizacionih kutija i deratizacionih skrivalica, kao i    insekt monitoring kutija
 • Izrada layout-a (mape)
 • Izrada i vođenje evidencija sa dostavljenim MSDS (bezbednosnim) listama i rešenjima  za preparate
 • Izrada i dostavljanje Izveštaja
 • Izrada i praćenje trendova
ZAKAŽITE SASTANAK DANAS

Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo!

Potrebna Vam je izrada Akta o proceni rizika?

Niste sigurni ili Vam je potrebna pomoć oko odabira zaštitne opreme ili higijenskih sredstava za svakodnevno i normalno funkcionisanje Vaše kompanije?

Potrebna Vam je pomoć oko redovnih poslova Dezinfekcije, Dezinsekcije i Deratizacije?